2019 a taotlusvooru info*

PRIA Väikeste põllumajadusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2019 kuues voor

Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

KUNA TOIMUB TAOTLUSVOOR?

Taotlusvoor 2019 a 03. aprillist kuni 10. aprillini 2019

KES SAAVAD TAOTLEDA?

FIE või äriühing:

  • kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000 –14 000 eurot ja taotluse esitamisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust.

 

Hobusekasvatusega tegelev FIE või äriühing:

  • kes müüs hobuseid või osutas hobusekasvatusega seotud teenuseid vähemalt kahel taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal;

  • kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 30 protsendi kogu müügitulust ja koos hobusekasvatusega seotud teenuste müügituluga üle 50 protsendi kogu müügitulust

ja

  • kelle põllumajanduslike toodete ning hobusekasvatusega seotud teenuste müügitulu kokku oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000 – 14 000 eurot ja taotluse esitamisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot.

TOETUSE SUURUS?

Toetuse suurus taotleja kohta on 15 000 EUR

2014 – 2020 programmperioodiks planeeritud eelarve on 30 miljonit eurot..

MILLEKS SAAB TOETUST KASUTADA?

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajanduslike toodete tootmise arendamise alaseks tegevuseks. Vähemalt 50 protsenti äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest kasutatakse sellise materiaalse vara, sealhulgas bioloogilise vara ostmiseks või sellise hoone või rajatise püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks või töötlemiseks otseselt ja korduvalt (vähemalt määruse § 12 lõike 2 punktis 2 sätestatud tähtaja jooksul).

KÜSI ENDA PROJEKTILE EELHINNANG

Et taotlemine oleks võimalikult riskivaba, on mõistlik eelhinnata enda projekti vastavust hindamiskriteeriumitele. Pakume eelhinnangu koostamist tasuta. Helistage tel. 555 88255 või saatke teade allpool:

*Allikas: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/vaikesed_2019/ 

Thanks! Message sent.