top of page
2022 a taotlusvooru info

PRIA Väikeste põllumajadusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2022 kuues voor

Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

KUNA TOIMUB TAOTLUSVOOR?

Eeltäitmine alates 6. aprill

Taotlusvoor 13-21 aprill 2022

KES SAAVAD TAOTLEDA?

FIE või äriühing:

  • kelle põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtus oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 4000 – 50 000 eurot;

  • kui põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtust ei ole võimalik arvutada, peab taotleja põllumajanduslike toodete müügitulu olema taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 4000 – 14 000 eurot.

 

TOETUSE SUURUS?

Toetuse suurus taotleja kohta on 15 000 EUR

Käesoleva vooru eelarve on 3 000 000 EUR (ehk minimaalselt 200 taotlejat saab toetust)

MILLEKS SAAB TOETUST KASUTADA?

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajanduslike toodete tootmise arendamise alaseks tegevuseks. Vähemalt 50 protsenti äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest kasutatakse sellise materiaalse vara, sealhulgas bioloogilise vara ostmiseks või sellise hoone või rajatise püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks või töötlemiseks otseselt ja korduvalt (vähemalt määruse § 12 lõike 2 punktis 2 sätestatud tähtaja jooksul).

KUIDAS TOETUS LAEKUB?

PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast ehk hiljemalt 04.07.2022. Toetuse esimene osa (kuni 75% määratud toetusest) makstakse välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

KÜSI ENDA PROJEKTILE EELHINNANG

Et taotlemine oleks võimalikult riskivaba, on mõistlik eelhinnata enda projekti vastavust hindamiskriteeriumitele. Pakume eelhinnangu koostamist tasuta. Helistage tel. 555 88255 või saatke teade allpool:

Thanks! Message sent.

bottom of page