top of page
Eesti Töötukasse ettevõtlusega alustamise toetus 

Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi (praegu kuni 4474 eurot), mille eesmärk  on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist. 

Ettevõtluse alustamise toetus

Ettevõtluse alustamise toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühingu kaudu või füüsilisest isikust ettevõtjana.

Eesti Töötukassast võib ettevõtluse alustamise toetust taotleda töötu või tööotsijana registreeritud mittetöötav vanaduspensioniealine inimene, kes:

- on vähemalt 18-aastane ja
- on läbinud ettevõtluskoolituse või
- kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus.

Toetust taotlev töötu esitab Eesti Töötukassale:

- avalduse,
- äriplaani,
- CV
- koopiad dokumentidest, mis tõendavad tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 19 lg 1 punktis 2 nimetatud nõude täitmist.

Kreatumil on kogemusi Töötukassa äriplaanide koostamisega alates 2009. Võta ühendust:

Thanks! Message sent.

bottom of page