top of page

SOOVID LUUA ENDA PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTE?
KASUTA SELLEKS PRIA TOETUST!

2023 a taotlusvooru info

KUNA TOIMUB TAOTLUSVOOR?

- oktoober 2023 (videos toodud info kohaselt oli 

- Taotlusvooru väljakuulutamisel selguvad ka täpsemad tingimused, alljärgnev info on sinnani indikatiivne. 

KES SAAVAD TAOTLEDA?

- Kuni 40 aastane isik

- Taotleda võib uue/äsjaloodud ettevõttega või vanematelt ülevõetud põllumajandusettevõttega.

- Kui ettevõte on tegutsenud kauem kui 24 kuud, ei tohi põllumajandustootmisest tulnud müügitulu olla suurem kui 4000 EUR aastas. 

- Taotleja peab hakkama tegelema põllumajandustootmisega (taimekasvatus, loomakasvatus)

TOETUSE SUURUS?

60 000 eurot, ilma omafinantseeringuta.

MILLEKS SAAB TOETUST KASUTADA?

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajanduslike toodete tootmise alustamiseks või arendamise alaseks tegevuseks. Vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest peab minema investeeringu teostamiseks. Investeeringuks võib olla kas materiaalse põhivara, sh maa ostmine või põllumajandusliku ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine, rekonstrueerimine. Investeering peab olema kasutatav põllumajanduslike toodete tootmiseks otseselt, korduvalt ja vähemalt aasta jooksul pärast viimase toetusosa väljamaksmist.

KUNA TOETUS LAEKUB?

PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast. Toetuse esimene osa (kuni 75% määratud toetusest) makstakse välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

TASUTA KONSULTATSIOON!
Saada teade allpool või helista 555 88255.
bottom of page