Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 2022a

KUNA TOIMUB TAOTLUSVOOR?

- Taotlusvoor toimub septembris 2022.

NB! Kui plaanis on toetusega ehitada, siis projekti ettevalmistamine on ajamahukas (ehitusprojekt, ehitusluba, pakkumised jm), seega tasub valmistuma hakata juba praegu. 

KES SAAVAD TAOTLEDA?

- Maapiirkonda investeeringut teha soovivad ettevõtted, kes on vähemalt 2 a tegutsenud (ületanud kahel eelmisel aastal 4000 EUR käibe).

TOETUSE SUURUS?

Toetuse suurus taotleja kohta on kuni 150 000 EUR

Toetusmäär: 40%

MILLEKS SAAB TOETUST KASUTADA?

- ehituseks, renoveerimiseks

- uue masina või seadme soetuseks. Selles taotlusvoorus võimalik taotleda nii statsionaarse kui ka mobiilse masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine. Varasemaga võrreldes on abikõlblik ka liikurmasina ostmisega seotud kulu. Liikurmasin võib olla näiteks tõstuk vmt (traktor ei ole abiklõlbulik).

- päikesepargi rajamiseks

- rändkaupluse soetamiseks 

Allikas: https://www.pria.ee/toetused/maapiirkonnas-majandustegevuse-mitmekesistamise-investeeringutoetus-2021

KÜSI ENDA PROJEKTILE EELHINNANG / VÕTA ÜHENDUST

Et taotlemine oleks võimalikult riskivaba, on mõistlik eelhinnata enda projekti vastavust hindamiskriteeriumitele. Pakume eelhinnangu koostamist tasuta. Saatke teade (või helistage tel. 555 88255).

 

NB! Kuna taotluse ettevalmistamine võtab aega, tasub sellega tegelema hakata võimalikult vara. Investeeringutoetuse kasutamisel näiteks ehituseks on taotluse raames vajalik esitada ehituse põhiprojekt, ehitusluba, hinnapakkumised jm dokumendid. Taotlusvoor on avatud ainult kaks nädalat ja kogemus näitab, et lõpus läheb peaaegu kõikidel projektidel kiireks. Tuleb ettenägematuid viivitusi, mis ei olene taotlejast:

-  Projekteerijad on ülekoormatud ja ehitusprojekti ei saada aegsasti valmis, mis tähendab, et ka pakkumiste saamine ehitajatelt õigeks ajaks on keeruline   

-  Tehnikamüüjad ei suuda teha pakkumisi, kuna neid küsitakse lihtsalt nii palju (mis on seotud just käesoleva meetme tähtaja lähenemisega)

-  E-PRIA-s on hooldustööd just taotlemise esitamise ajal

-  jne