2020 a taotlusvooru info

KUNA TOIMUB TAOTLUSVOOR?

-PRIA info kohaselt toimuvad taotlusvoor sügisel (september) 2020

KES SAAVAD TAOTLEDA?

- ettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro;

- mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi tema kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja);

TOETUSE SUURUS?

Toetuse suurus taotleja kohta on kuni 150 000 EUR

Toetusmäär: 40%

MILLEKS SAAB TOETUST KASUTADA?

- ehituseks

- uue masina või seadme soetuseks

- rändkaupluse soetamiseks 

Allikas: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/maapiirkonnas_majandustegevuse_mitmekesistamine_2018/ 

KÜSI ENDA PROJEKTILE EELHINNANG

Et taotlemine oleks võimalikult riskivaba, on mõistlik eelhinnata enda projekti vastavust hindamiskriteeriumitele. Pakume eelhinnangu koostamist tasuta. Helistage tel. 555 88255 või saatke teade:

Tel: 555 88255, e-mail: info@kreatum.ee

© 2009-2019. Kreatum Konsultatsioon OÜ. Reg. nr: 11646610. Tartu Teaduspark, Riia 181a, 51014, Tartu

Lamp graphic by FreepikFlaticon is licensed under Creative Commons BY. Made with Logo Maker