LEADER-meetme projekti koostamine​

Eestis alustati laiemas ulatuses Leader-lähenemise rakendamisega 2006.a. 

Perioodil 2014-2020 on eelarve 90 miljonit eurot.

Eestis tegutseb hetkel kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, kes katavad ligi 99% maapiirkonnast. Tegevusgrupid korraldavad oma piirkonnas Leader meetme projektitoetuste taotluste vastuvõttu kohaliku arengu strateegia elluviimiseks.

LEADER-meetme tingimused on maakonniti erinevad. Et saada pakkumist projekti koostamisele, kirjeldage päringus lühidalt projekti sisu:

Tel: 555 88255, e-mail: info@kreatum.ee

© 2009-2019. Kreatum Konsultatsioon OÜ. Reg. nr: 11646610. Tartu Teaduspark, Riia 181a, 51014, Tartu

Lamp graphic by FreepikFlaticon is licensed under Creative Commons BY. Made with Logo Maker