top of page

Teenused

Mis on äriplaan?

Äriplaan on planeerimise protsessi tulemusel tekkiv kirjalik dokument. Äriplaani koostamine on igale ettevõttele oluline faas uue äri või tegevusala alustamisel või vahendite kaasamisel olemasoleva äri laiendmaiseks. Äriplaani koostamine sunnib ettevõtjat üksikasjalikult läbi mõtlema oma äriidee ja selle realiseerimise kava. Sellega vähendatakse ettevõtlusega seotud riske ja see aitab ennetada ebameeldivaid üllatusi, suurendades võimalust, et olulised asjad ei ole jäänud märkamata või kulud arvesse võtmata.

Äriplaan on finantseerimise vahend, mille abil on kavandatavale ärilisele ettevõtmisele võimalik saada rahalist  toetust investeerijatelt, laenuandjatelt, valitsusasutustelt, fondidelt, konkurssidelt jne.

Hea äriplaan on kergesti loetav, hästi struktureeritud ja vastab suhteliselt kindlatele, rahvusvaheliselt väljakujunenud sisu ja vormi nõuetele. Hea äriplaan paneb potentsiaalse investeerija või laenuandaja uskuma, et antud ettevõtmisesse paigutatuna oleks tema raha kindlas kohas ja kasvaks jõudsalt.

Kuidas käib äriplaani koostamine?

- Esimene kontakt: teeme selgeks, millisel tasandil projekt on (idee, alustav ettevõte, toimiv ettevõte, mittetoimiv ettevõte, vmt); teeme selgeks, milline on kliendi peamine eesmärk: rahastuse saamine; tasuvuse analüüs, idee tasandilt konkreetse plaanini jõudmine vmt)

- Jõuame kliendiga kokkuleppele koostöö tingimustes

Esmaselt viime läbi seminari, mis kestab ajaliselt 1-2 tundi. Seminar tähendab vestlust äriideest, plaanidest, olemasolevast tegevusest ja muust. Seminari käigus täpsustame infot nii, et konsultant ja ettevõtja asjadest ühtemoodi aru saavad

Palume kliendile täita ankeedi plaanitava äri kohta. Ankeet on MS Exceli tabeli kujul. Ankeet sisaldab peamiselt seda infot, mida teab ainult ettevõtja (nimed, kontaktid, tooted-teenused, töötajad, masinad/seadmed jne).

- Ankeedi põhjal alustame äriplaani koostamist. Vajadusel suhtleme kliendiga jooksvalt.

- Äriplaani koostamiseks kulub 1-4 nädalat, tihti ka kauem, kui kliendil on tarvis hankida lisaandmeid, pakkumisi, oodata mingite tehingute järel jm​t

 

Mis lõpuks valmib ja antakse kliendile üle?

- Kreatum on praktiliselt paberivaba ettevõte. Kliendile antakse äriplaan üle digitaalsel kujul, failidena. Äriplaan antakse kliendile üle digitaalselt (tekstiosa dokumendifailina ja finantsprognoosid tabelarvutuse failina e-maili teel).

- Valmis äriplaan antakse üle MS Word dokumendina, millele on lisatud finantsprognoosid MS Exceli tabelina. Enamasti ei ole mõistlik finantstabeleid tekstiosasse paigutada, kuna äriplaani hindajad soovivad tabeli arvutuste loogikat jälgida.

- Äriplaani maht on 10-30 lk. Finantsprognoosides on toodud müügiprognoos, kassavoogude prognoos, kasumiaruande- ja bilansiprognoos esimese tegevusaasta ja sellele järgneva kolme aasta kohta.

- Finantsprognoosid on võimalik üles ehitada kliendi äri spetsiifikast lähtuvalt

Võta meiega ühendust:

 

 

 

 

 

 

 

 

Täname ühendust võtmast!

bottom of page